Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 17 december 2023

Nieuwsbrief december 2023

Halo in de zon

We zijn aan het eind van het jaar gekomen. Een bewogen jaar dat voor onze coöperatie werd gekenmerkt door hoogte- en dieptepunten. Hoogtepunten waren de mooie nieuwe projecten die we konden starten, zoals Zon op Daken. Zon op Daken krijgt de komende maanden verder vorm, waarin er in coöperatief verband op een aantal daken zonnepanelen geplaatst zullen worden.

Dieptepunt was natuurlijk de koperdiefstal bij HALO. De schade voor het zonnepark is groot, financieel is het kantje boord. De inzet van enkele zeer betrokken vrijwilligers heeft ertoe geleid dat een belangrijk deel van de schade inmiddels is hersteld. Grotendeels zijn werkzaamheden uitgevoerd door externe professionals, die uit de reserves van HALO nog net gefinancierd konden worden. Maar de afwikkeling, onder andere het optimaliseren van de beveiliging, kent de komende maanden nog wel wat uitdagingen en we organiseren rond de jaarwisseling een aantal klusdagen om aanvullende maatregelen te treffen.

Het komende jaar moeten we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Jeroen heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid én als voorzitter. Daarmee komt er een einde aan een tijdperk: Jeroen was sinds 2015 actief als bestuurslid. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over.

In deze nieuwsbrief:

Wij wensen u een goede feestdagen en hopen u vol nieuwe energie in 2024 weer te begroeten!

Het Bestuur