Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 17 december 2023

Terugblik ALV 30 november

Op 30 november hielden wij onze najaars-ALV. Onze voorzitter Jeroen Niezen trapte om 19.30 uur de vergadering af met een persoonlijke mededeling. Jeroen heeft besloten om per 1 januari terug te treden als voorzitter van onze coöperatie. Het bestuur is Jeroen dankbaar voor zijn jarenlange inzet en is dus per direct op zoek naar een nieuwe voorzitter, en houdt zich aanbevolen voor geschikte en enthousiaste kandidaten.

Op de agenda stonden verder een update rond het herstel van zonnepark HALO en de begroting ECN voor 2024. Met de leden is uitgebreid gesproken over de afwikkeling van de schade en de te nemen extra beveiligingsmaatregelen om diefstal in de toekomst te voorkomen. Een definitief besluit hierover komt terug in de volgende ALV.

Ook wisselden de leden kort met elkaar van gedachten over de nieuwe Energievisie. Voorstel van het bestuur is om meer met werkgroepen te gaan werken, zonder dat daar direct een bestuurslid bij hoeft aan te sluiten. Wel zou per werkgroep 1 bestuurslid aanspreekpunt moeten zijn, die eventuele bestuurlijke zaken uit de betreffende werkgroep ook in het bestuur kan agenderen.

Terug naar de nieuwsbrief