Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Zonnepark Zuidvelde

    Sinds 2020 werkt NoordseVeld aan een grootschaliger zonnepark. Samen met de gemeente en drie projectontwikkelaars is hiervoor een geschikte locatie gevonden bij Zuidvelde. Van de 120 hectare beleggen we ruim 60 hectare met zonnepanelen. Het zonnepark wordt landschappelijk goed ingepast met veel ruimte voor natuur en ecologie. De biodiversiteit in het gebied gaat daarmee zelfs omhoog. Het park krijgt een brede, groene afscheiding langs de randen. Zo zijn de panelen vanuit de omgeving niet zichtbaar.

    De gemeente heeft voorlopig positief gereageerd op de plannen. De ontwikkelaars moeten aantonen hoeveel stikstof er wordt uitgestoten tijdens de aanleg van het park, voordat de gemeente definitief haar goedkeuring kan geven.

    Voor meer informatie mail naar info@noordseveld.nl.

    Zuidvelde