Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 02 juni 2024

Terugblik ALV 11 april

Op 11 april vond de jaarlijkse voorjaars-ALV plaats. De vergadering begon met twee wijzigingen in het bestuur: de benoeming van Robert tot voorzitter en het vertrek van Gerard Offringa als bestuurslid. Ook werden de leden geïnformeerd over de stand van zaken rond Zuidvelde, waar het nu afwachten is tot de vergunningen definitief zijn. Verder werden de leden bijgepraat over de financiën van ECN en van HALO. Voor besluitvorming op beide onderwerpen wordt op een later moment een extra ALV uitgeschreven.

In tegenstelling tot wat toegezegd is in de ALV, lukt het niet om dit nog te doen voor de zomer. Dit vanwege het nog niet beschikbaar zijn van alle cijfers. Ook zijn nog niet alle (financiële) consequenties voor de beveiligingssituatie rond HALO voldoende in beeld.

​​​​​​​Zodra we als bestuur voldoende informatie hebben, beleggen we een nieuwe ALV.