Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 16 mei 2024

Nieuwe voorzitter ECN Robert Bolt stelt zich voor

Begin dit jaar kwam ik in gesprek met één van de leden van de Energiecoöperatie Noordseveld en die wist te vertellen dat ECN een nieuwe voorzitter zocht. Daar heb ik een poosje over nagedacht en heb vervolgens een gesprek met Richard Ton gehad. Dat gesprek verliep uitermate plezierig en was mede aanleiding om mijn interesse kenbaar te maken.

Wie ben ik? Mijn naam is Robert Bolt, 65 jaar, en ik woon ruim 20 jaar in Peize en heb 1 dochter. Ik heb ruim 45 jaar bij diverse overheden in het noorden van het land gewerkt, waaronder 10 jaar als gemeentesecretaris in de voormalige gemeente Winsum. Inmiddels ben ik (vervroegd) met pensioen, maar dat bekende zwarte gat is niet op mij van toepassing. Al geruime tijd ben ik voorzitter van DSTV-Peize, de lokale omnivereniging. Daarnaast ben ik voorzitter van de vereniging Wij Zijn Donar Groningen en bestuurslid van De Tirrel in Winsum. Nog niet zo heel lang geleden was ik ook bestuurslid bij Dorpsbelangen Peize.

Ik denk dat ik mijn bestuurlijke ervaring in kan zetten bij de verdere ontwikkeling van de Energiecoöperatie. Inmiddels draai ik al enkele maanden mee in het bestuur en na een periode van observeren is denk ik de tijd aangebroken om samen met het bestuur de coöperatie wat steviger neer te zetten. De energietransitie is volop in beweging en vraagt van ECN een duidelijke positiebepaling. Enerzijds is ECN een beheerorganisatie die samen met ontwikkelaars zonneparken realiseert en anderzijds dient ECN een positie in te nemen rond alle nieuwe ontwikkelingen in de energietransitie. Dat kan het bestuur niet alleen. We zullen daarom gaan werken met een werkgroepenstructuur bestaande uit leden en mogelijk experts die ons kunnen adviseren over onze toekomst.

Uitdagingen genoeg! Ik hoop samen met het bestuur een steentje bij te kunnen dragen in de verdere ontwikkeling van de Energiecoöperatie Noordseveld.