Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 12 juli 2023

Zon op Dak in een nieuwe fase

Het project Zon op Daken verloopt voorspoedig. Er zijn nu in totaal 19 daken aangemeld. Ieder dak is een project op zich waar het nodige bij komt kijken. Afspraken met eigenaren, aansluiting op net, verzekering, werving van deelnemers etc. kosten tijd (van vrijwilligers) en bovendien ook geld. Dit maakt dat wij op dit moment nu eerst met vijf daken verder gaan.

Deze vijf lijken op dit moment het meest kansrijk en voor deze daken gaan we aan de slag om nadere afspraken te maken, studies naar onder andere de constructie uit te voeren en de businesscase per dak rond te maken. 4 daken houden we in portefeuille voor een tweede tranche op een later moment. De overige daken zijn om verschillende redenen na een eerste check afgevallen.

Tijdens de komende ALV van 19 september informeren we u uitgebreider over de stand van zaken.