Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 22 oktober 2023

Terugblik ALV 19 september

Op 19 september hielden wij een extra Algemene Ledenvergadering. Tijdens de vergadering, die in goede sfeer verliep, kwamen verschillende zaken aan de orde. Allereerst werd de jaarrekening en het jaarverslag over 2022 vastgesteld. Daarnaast werd ingestemd met het uitvoeren van het project Zon op Dak Noordenveld en werd een aanpassing in de statuten goedgekeurd.

Vanuit het bestuur was tevens een overzicht van de huidige structuur van Energiecoöperatie Noordseveld aan de leden gestuurd. Dit stuk, dat ter informatie werd besproken, werd met veel complimenten ontvangen. De afgelopen jaren is Energiecoöperatie Noordseveld behoorlijk gegroeid in activiteiten. Dit stuk biedt een goed overzicht van alles. (Het stuk wordt nog gereed gemaakt voor publicatie op de site).

Deze groei van onze coöperatie is ook mede aanleiding voor de actualisatie van onze Energievisie. Deze visie dateert van 2017, inmiddels is de wereld alweer aardig veranderd. In een interactieve brainstorm heeft de ALV veel input meegegeven aan het bestuur voor een nieuwe energievisie. Daarbij wordt zowel gekeken naar de inhoudelijke doelen en rol van Energiecoöperatie Noordseveld, als naar de structuur en interne organisatie. Vanuit de ALV hebben drie vrijwilligers zich aangemeld om in een eerste ronde met het bestuur mee te denken. Tijdens de volgende ALV wordt de voortgang gedeeld.

Naar de nieuwsbrief