Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 12 juli 2023

Nieuwe visie Energiecoöperatie Noordseveld?

In 2017 heeft Energiecoöperatie Noordseveld samen met de leden een Energievisie opgesteld. De afgelopen jaren is dit de basis geweest voor de activiteiten die we als coöperatie hebben uitgevoerd. We hebben vooral ingezet op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Het thema besparing hebben we ingevuld door het project Energieke Buurten te initiëren. Dit heeft een vervolg gekregen in een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente en diverse aanvullende activiteiten. Er is een grote groep warmtescanners en energiecoaches ontstaan, die veel mensen helpt met besparen. Ook het meedenken over de warmtevisie van de gemeente en verschillende activiteiten ter bestrijding van energiearmoede vallen hieronder.

We wekken inmiddels duurzame energie door realisatie van zonnepark Halo, zonnedak Langelo en zonnepark Zomerbad Peize. We zijn in de opstart van het project Zon op Dak, en participeren in zonnepark Zuidvelde.

Maar hoe staat Noordenveld er anno 2023 voor? Er is veel veranderd in de wereld sinds 2017. Daarom willen we de situatie in Noordenveld opnieuw in kaart brengen en onze strategie tegen het licht houden. Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering gaan we hierover in gesprek. We gaan samen met onze leden bekijken of een vernieuwing van de visie wenselijk is, en welke zaken dan geactualiseerd moeten worden.