Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 29 september 2022

Waarom lid worden?

NoordseVeld is een coöperatieve vereniging. Dat houdt in dat wij samen, als een enthousiaste club van vrijwilligers samen werken om de gemeente Noordenveld stap voor stap groener te maken. Wij doen dat als vrijwilligers, zonder winstoogmerk. Samen met andere coöperaties in Groningen, Friesland en Drenthe zijn we eigenaar van het energiebedrijf Energie VanOns, ons energiebedrijf dus! Elk lid dat ook klant is levert NoordseVeld een jaarlijks winstaandeel van Energie VanOns op. Dat geld investeren wij o.a. in zonnepanelen op publieke gebouwen in Noordenveld. Onze leden dragen de vereniging, en zorgen er samen voor dat we projecten en activiteiten uitvoeren die Noordenveld steeds groener maken. Doet u mee?