Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Algemene Ledenvergadering 19 september

19 september 2023

Via deze weg willen wij u alvast laten weten dat wij op 19 september, aanvang 19.30 uur, een volgende Algemene Ledenvergadering zullen houden (locatie volgt).

In deze ALV wordt het jaarverslag opnieuw ter vaststelling aangeboden. Verder zullen wij uitgebreider stilstaan bij het project Zon op Dak. Ook willen wij tijdens de ALV met u van gedachten wisselen over een nieuwe visie van onze coöperatie, die we de komende periode willen gaan opstellen.

Een uitnodiging met een volledige agenda krijgt u uiterlijk 2 weken van te voren van ons. 

We hopen u te zien op 19 september!

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur